Jak wiesz (a może to jeszcze przed Tobą), nasze spotkania przebiegają w luźnej atmosferze, z mniej lub bardziej pokręconym humorem, bez oczekiwań, przykładania do linijki czy polerki wizerunku.

Jednak standardy, które sobie stawiam – i te jakościowe, i te etyczne, i te związane z bezpieczeństwem naszych zajęć i komunikacji – to sfera, do której podchodzę mega poważnie. A konkretniej tak:

 • Traktuję Cię uczciwie, z szacunkiem, troską i życzliwością. Bez uprzedzeń odnoszę się do Twojej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub kulturowego, przynależności religijnej i duchowej, przekonań, zdolności fizycznych i umysłowych oraz wieku.
 • Podlegam klauzuli poufności. Chronię informacje o Twoim stanie zdrowia, stylu życia, oraz wszystkie inne, które powierzasz mi podczas zajęć, zabiegów i konsultacji. Tajemnicą objęty jest też Twój w nich udział.
 • Dbam o Twoją integralność i autonomię, a decyzje o zakresie zabiegów i zajeć należą do Ciebie. Udzielam Ci informacji na temat konsekwencji Twoich decyzji w obrębie moich kompetencji i zakresu praktyki.
 • Wyjaśniam Ci charakter, przebieg i cel zabiegów, zajęć lub zalecanych środków. Informuję o przeciwwskazaniach, ryzyku lub działaniach niepożądanych, jeśli takie istnieją.
 • Szanuję Twoją wolność wyboru i preferencje. W pełni wspieram to, że odbywasz konwencjonalne leczenie medyczne lub inne terapie.
 • Jestem wdzięczna za Twoje zaufanie. Czuję odpowiedzialność, by być wobec Ciebie fair – fizycznie, psychicznie, werbalnie i finansowo. Nie obciążę Cię niepotrzebnym przedłużeniem cyklu usług ani zalecaniem większej ilości zajęć, zabiegów lub środków niż to konieczne dla poprawy Twojego zdrowia albo osiągnięcia celu, jaki sobie wyznaczysz.
 • Potrafię uzasadnić podstawę swojej praktyki. Jestem świadoma zarówno jej możliwości, jak i ograniczeń. Wyznaczam realne cele i nie obiecuję Ci nieosiągalnych efektów.
 • Jestem zaznajomiona z innymi formami terapii i działań prozdrowotnych. Jeśli korzystniejsze byłyby dla Ciebie inne zabiegi lub zajęcia, niż te, którymi się zajmuję, niezwłocznie Cię o tym poinformuję.
 • Prowadzę działalność w zgodzie z lokalnymi i krajowymi regulacjami prawnymi.
 • Uczciwie i z szacunkiem wypowiadam się o innych terapeutach i pracownikach Służby Zdrowia. Chętnie koordynuję z nimi swoje działania i zapewniam wgląd w moje obserwacje, jeśli sobie tego życzysz.
 • Stale utrzymuję, uaktualniam i rozwijam wiedzę i umiejętności.
 • Dbam o to, by moje zdrowie fizyczne i psychiczne pozwalało na kompetentną i bezpieczną pracę.
 • Twoje zdanie i odczucia są dla mnie ważne. Podziel się nimi osobiście lub mailowo, jeśli uważasz, że coś należy zmienić, albo jeśli coś Ci się podoba. Zawsze mile widzę Twoje uwagi, bo dzięki nim mogę otoczyć Cię lepszą opieką i wierniej służyć sztukom, które uprawiam.
 • Głupich pytań naprawdę nie ma – więc pytaj, jeśli takie chodzą Ci  po głowie. Cieszy mnie Twoja ciekawość ;)